Που θα μείνω


    • Οι παρακάτω επιχειρήσεις προσφέρουν μειωμένες τιμές στους αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα. Η κράτηση θα γίνεται μετά την εγγραφή του αθλητή, με τον αριθμό συμμετοχής του ID Number στον αγώνα, με απευθείας επικοινωνία με το κατάλυμα. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα παραλάβετε και τη λίστα με τις οικονομικές προσφορές των καταλύμάτων

    • Οι παρακάτω επιχειρήσεις προσφέρουν μειωμένες τιμές στους αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα. Η κράτηση θα γίνεται μετά την εγγραφή του αθλητή, με τον αριθμό συμμετοχής του ID Number στον αγώνα, με απευθείας επικοινωνία με το κατάλυμα. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα παραλάβετε και τη λίστα με τις οικονομικές προσφορές των καταλύμάτων