Επάνω Κάστρο

Το «Επάνω Κάστρο» ή «Κάστρο της Φανερωμένης» κτίστηκε από τους Βενετούς στις αρχές του 13ου αι.,όταν κατέκτησαν την Άνδρο μετά την Δ΄ Σταυροφορία και την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (1204), της πρωτεύουσας του Βυζαντινού Κράτους.

Διαβάστε Περισσότερα


Περιστεριώνες

Οι περιστεριώνες είναι κατάλοιπο της φεουδαρχίας που επικράτησε κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας (1207-1566). Ο φεουδάρχης ήταν αυτός που έτρωγε το κρέας των περιστεριών και ο κολίγος (δουλοπάροικος) είχε μόνο το δικαίωμα να πάρει τη κοπριά για λίπασμα.

Διαβάστε Περισσότερα


  • 1
  • 2